Zum Inhalt springen

Müttersprache nudi besplatne tečajeve njemačkog jezika, a pritom polaznice dobivaju i mogućnost zbrinjavanja svoje djece u vrijeme trajanja tečaja. Naš tim sastoji se samo od žena, koje predaju i koje zbrinjavajudjecu. Ponuda se odnosi na žene (s djecom).

Jeste li zainteresirani za naše tečajeve?

Postoje 2 tečaja:

    Skupina A: Početnički tečaj, trenutno nivo A1.1 / A1.2

    Skupina B: Napredni tečaj, trenutno nivo A2.1 – B1

Oba tečaja usmjerena su na razinu B1. Planirano je krenuti od razine A1.1 izavršiti razinu B1 za 3 godine. Na kraju tečaja B1 plaćamo ispit za telc certifikat (Europski jezični certifikat).

Certifikat telc temelji se na zajedničkomreferentnom okviru za jezike (GER) i priznat je u cijeloj Europi. Razina jezika B1 važna je za osposobljavanje i perspektivu boravka u Njemačkoj.

Lekcije u vrijeme pandemije COVID – 19:

Naše lekcije trenutno se održavaju putem interneta. Svaka polaznica ma svoju individualnu učiteljicu sa kojom se sastaje svaki tjedan preko interneta uvrijeme koje jojodgovara.

Učiteljica objašnjava gramatiku, nove riječi i zajedno radite vježbe. Vježbat ćete i komunikacijuna njemačkom jeziku.

Nakon Covid -19 pandemije lekcije će se održavati 2 puta tjedno:utorkom i četvrtkom od 14 do 17 sati.

Nalazimo se u B6, Mannheim, u prostorijama Sveučilišta u Mannheimu. Sve podatke o tome dobit ćete od Maline.

Općeinformacije i pravila:

    Komunikacija putem Whatsappa

    Redovito prisustvovanje

    Kontinuirani rad i domaća zadaća    Redovnaispitivanja

    Ispit prema stupnju A1, A2 i B1

     Koristimo Delfin udžbenik i radnu bilježnicu Huebner-Verlaga

Molimo kontaktirajte:

Eva Breisch